Джи Ди Груп 2020
Изграждане на термопомпени, климатични и вентилационни инсталации, отопление, газови инсталации, монтаж на газови уреди, системи за подово отопление в град Плевен